תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

380 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 380

380 / 981

חזרה לידיעה