תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

378 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 378

378 / 981

חזרה לידיעה