תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

376 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 376

376 / 981

חזרה לידיעה