תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

374 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 374

374 / 981

חזרה לידיעה