תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

350 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 350

350 / 981

חזרה לידיעה