תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

349 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 349

349 / 981

חזרה לידיעה