תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

346 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 346

346 / 981

חזרה לידיעה