תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

344 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 344

344 / 981

חזרה לידיעה