תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

322 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 322

322 / 981

חזרה לידיעה