תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

320 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 320

320 / 981

חזרה לידיעה