תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

318 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 318

318 / 981

חזרה לידיעה