תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

307 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 307

307 / 981

חזרה לידיעה