תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

306 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 306

306 / 981

חזרה לידיעה