תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

303 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 303

303 / 981

חזרה לידיעה