תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

301 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 301

301 / 981

חזרה לידיעה