תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

300 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 300

300 / 981

חזרה לידיעה