תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

299 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 299

299 / 981

חזרה לידיעה