תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

284 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 284

284 / 981

חזרה לידיעה