תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

282 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 282

282 / 981

חזרה לידיעה