תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

281 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 281

281 / 981

חזרה לידיעה