תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

280 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 280

280 / 981

חזרה לידיעה