תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

265 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 265

265 / 981

חזרה לידיעה