תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

225 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 225

225 / 981

חזרה לידיעה