תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

221 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 221

221 / 981

חזרה לידיעה