תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

215 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 215

215 / 981

חזרה לידיעה