תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

21 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 21

21 / 981

חזרה לידיעה