תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

177 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 177

177 / 981

חזרה לידיעה