תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

174 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 174

174 / 981

חזרה לידיעה