תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

165 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 165

165 / 981

חזרה לידיעה