תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

119 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 119

119 / 981

חזרה לידיעה