תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

115 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 115

115 / 981

חזרה לידיעה