תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

105 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 105

105 / 981

חזרה לידיעה