תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ב 2012

59 / 69

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ב 2012
, תמונה 59

59 / 69

חזרה לידיעה