תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ב 2012

4 / 69

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ב 2012
, תמונה 4

4 / 69

חזרה לידיעה