תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ב 2012

3 / 69

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ב 2012
, תמונה 3

3 / 69

חזרה לידיעה