תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ב 2012

2 / 69

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ב 2012
, תמונה 2

2 / 69

חזרה לידיעה