מרצים במדעי המחשב מצטיינים טכניוניים בסמסטר חורף תשע"ב

הפקולטה למדעי המחשב מברכת את מוריה הזוכים בהצטיינות יתרה ובציון לשבח בהוראה בסמסטר חורף תשע"ב, 2012.

מרצה מצטיין טכניוני על הצטיינות יתרה בהוראה:
דר' גדי אלכסנדרוביץ
דר' רועי אנגלברג

ציון לשבח על הצטיינות בהוראה:
דר' שירלי הלוי-גינזבורג
דר' טל כהן

ברכות למורים המצטיינים!

בחזרה לאינדקס החדשות יום שבת, יוני 16, 2012