תמונות: כנס בוגרי השנים 96-98 בפקולטה למדעי המחשב

13 / 40

כנס בוגרי השנים 96-98 בפקולטה למדעי המחשב

, תמונה 13

13 / 40

חזרה לידיעה