תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"א 2011

84 / 212

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"א 2011, תמונה 84

84 / 212

חזרה לידיעה