תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"א 2011

171 / 212

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"א 2011, תמונה 171

171 / 212

חזרה לידיעה