תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

95 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 95

95 / 159

חזרה לידיעה