תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

94 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 94

94 / 159

חזרה לידיעה