תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

93 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 93

93 / 159

חזרה לידיעה