תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

91 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 91

91 / 159

חזרה לידיעה