תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

90 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 90

90 / 159

חזרה לידיעה