תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

89 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 89

89 / 159

חזרה לידיעה