תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

87 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 87

87 / 159

חזרה לידיעה