תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

85 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 85

85 / 159

חזרה לידיעה