תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

83 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 83

83 / 159

חזרה לידיעה