תמונות: הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים

82 / 159

הפקולטה חוגגת את סוף שנת הלימודים, תמונה 82

82 / 159

חזרה לידיעה